За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash player


Съобщения по чл. 61 от АПК 2017 г.


PDF документ Съобщение № С-19 от 12.04.2017 г. във връзка със Заповед № З-ОХ-84 от 15.12.2016 г. на Председателя на Комисия за енергийно и водно регулиране - 50.83KB
PDF документ Съобщение № С-18 от 29.03.2017 г. до "СЕВТ КОНСУЛТ" ООД, ЕИК 200823943, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Казанлък 6100, ул. "Иван Вазов" № 3 - 32.61KB
PDF документ Съобщение № С-17 от 29.03.2017 г. до "БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ" АД, ЕИК 175240786, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1301, район Възраждане, бул. "Мария Луиза" № 41 - 32.65KB
PDF документ Съобщение № С-16 от 29.03.2017 г. до "ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ" АД, ЕИК 175188745, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Триадица, ул. "Солунска" № 43 - 32.8KB
PDF документ Съобщение № С-15 от 29.03.2017 г. до "БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ" АД, ЕИК 175240786, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1301, район Възраждане, бул. "Мария Луиза" № 41 - 33.1KB
PDF документ Съобщение № С-14 от 21.03.2017 г. до "АРКТОС ЕНЕРДЖИ" ЕООД, ЕИК 131560208, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Триадица, ул. "Уилиям Гладстон" № 3 - 32.02KB
PDF документ Съобщение № С-13 от 21.03.2017 г. до "ЛОНИКО" ЕООД, ЕИК 831699969, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1172, район Изгрев, ж.к. Дианабад, Хотел Диана 1, ет. 7, ап. офис 72 - 29.84KB
PDF документ Съобщение № С-12 от 21.03.2017 г. до "ЕСТАТО КОНСУЛТ" ООД, ЕИК 175280738, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1164, район Лозенец, ул. "Миджур" № 8 - 30.36KB
PDF документ Съобщение № С-11 от 21.03.2017 г. до "ЕНЕРДЖИ БРОС" ЕООД, ЕИК 200609131, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1113, район Слатина, ул. "Прелом" № 10, ет. 1, ап. 3 - 29.79KB
PDF документ Съобщение № С-10 от 21.03.2017 г. до "Е 3" ЕООД, ЕИК 175224159, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1619, район Витоша, ул. "Беловодски път" № 62 А и адрес за кореспонденция: гр. София 1407, бул. "Никола Вапцаров" № 35, ет. 1, ап. 1 - 30.78KB
PDF документ Съобщение с изх. № Е-11П-00-5/27.02.2017 г. до Петър Владимиров Петров относно издадено Решение № Ж-14/20.01.2017 г. по жалба с вх. № Е-11П-00-5/19.01.2016 г. от Петър Владимиров Петров срещу „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД. - 53.79KB
PDF документ Съобщение с изх. № С-9 / 06.02.2017 г. до Елена Костадинова Антова относно издадено Решение № Ж-16/20.01.2017 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-273/03.10.2016 г. от Елена Костадинова Антова срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. - 51.79KB
PDF документ Съобщение с изх. № С-8 / 06.02.2017 г. до „Тремол Енерджи Солюшънс“ ООД относно издадено Решение № Ж-118/21.12.2016 г. по жалба с вх. № Е-12-00-357 от 10.11.2016 г., подадена от „Тремол Енерджи Солюшънс“ ООД, срещу „Енерго-Про Мрежи“ АД.. - 49.28KB
PDF документ Съобщение с изх. № C-7/20.01.2017 г. до Цоньо Димитров относно издадено Решение № № Ж-107/07.12.2016 г. по жалба с вх. № Е-04-02-274/15.09.2016 г., подадена от Цоньо Димитров срещу „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД - 48.93KB
PDF документ Съобщение с изх. № C-6/20.01.2017 г. до Владимир Йотов относно издадено Решение № № Ж-113/21.12.2016 г. по жалби с вх. № Е-12-00-5 от 07.01.2015 г., 11.02.2015 г., 11.08.2015 г., 26.08.2015 г., 10.09.2015 г., 11.01.2016 г. и 08.03.2016 г. от Владимир Йотов, изпълнителен директор на Акциoнерно дружество „Анонс 94“, срещу „ЕРП Златни пясъци“ АД и „ЕСП Златни пясъци“ ООД - 53.92KB
PDF документ Съобщение № С-5 от 18.01.2017 г. до „ЛОНИКО” ЕООД, ЕИК 831699969, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1172, район Изгрев, кв. „Дианабад“, Хотел Диана 1, ет. 7, ап. Офис 72 и адрес за кореспонденция: Република България, гр. София 1172, район Изгрев, бл. 20, вх. А, ет. 8, ап. 23 и п.к. 28 - 37.57KB
PDF документ Съобщение № С-4 от 18.01.2017 г. до „ЛОНИКО” ЕООД, ЕИК 831699969, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1172, район Изгрев, кв. „Дианабад“, Хотел Диана 1, ет. 7, ап. Офис 72 и адрес за кореспонденция: Република България, гр. София 1172, район Изгрев, бл. 20, вх. А, ет. 8, ап. 23 и п.к. 28 - 52.17KB
PDF документ Съобщение № С-3 от 18.01.2017 г. до „ЛОНИКО” ЕООД, ЕИК 831699969, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1172, район Изгрев, кв. „Дианабад“, Хотел Диана 1, ет. 7, ап. Офис 72 и адрес за кореспонденция: Република България, гр. София 1172, район Изгрев, бл. 20, вх. А, ет. 8, ап. 23 и п.к. 28 - 37.6KB
PDF документ Съобщение № С-2 от 18.01.2017 г. до "ГОЛДЪН УОТЪРС" ЕООД – в ликвидация, ЕИК 103947735, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Варна 9000, район Одесос, ул. „Струга“ № 31, ет. 2, ап. 70 и ликвидатор Владимир Иванов Белинов с адрес за кореспонденция: гр. Варна 9000, ул. „Прага“ № 6, партер - 34.61KB
PDF документ Съобщение № С-1 от 18.01.2017 г. до "ЕКО ЕНЕРДЖИ САС" ООД, ЕИК 200832383, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1408, район Триадица, ж.к. Иван Вазов, ул. "Бурел" № 42, ет. 2 - 38.78KB