За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash player



ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно изменение на лицензия за дейността „пренос на топлинна енергия”, издадена на “Топлофикация София” ЕАД, гр. София

06.12.2011 г.



PDF документ 209.52KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно изменение на лицензия за дейността „пренос на топлинна енергия”, издадена на “Топлофикация София” ЕАД, гр. София. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 06.12.2011 г . в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.