За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash player


Природен газ

I. Цена за пренос на природен газ през газопреносната мрежа - 19.73 лв./1000 м3

Забележка: В цената не са включени акциз и данък върху добавената стойност

II. Цена за пренос на природен газ по  мрежа ниско налягане, собственост на преносния оператор - 7.72 лв./1000 м3

Забележка: В цената не са включени акциз и данък върху добавената стойност

III. Цена за съхранение на природен газ - 2.49 лв./1000 м3/месец

Забележка: В цената не са включени акциз и данък върху добавената стойност

IV. Цена на природен газ при продажба от Обществения доставчик на клиенти, присъединени към преносната мрежа - 363.26 лв./1000 нм3 (39.04 лв./MWh)

Забележка: В цената не са включени: цена за пренос през газопреносната мрежа, акциз и данък върху добавената стойност

V. Цена на природен газ при продажба от Обществения доставчик на клиенти, присъединени към мрежи ниско налягане собственост на преносния оператор 

 370.98 лв./1000 нм3 (39.87 лв./MWh)

 

Забележка: В цената не са включени: цена за пренос през газопреносната мрежа, акциз и данък върху добавената стойност

VI. Пределни цени за разпределение и снабдяване с природен газ 

Натисни тук

VІІ. Цени при продажба на природен газ от крайни снабдители с включена цена на Обществения доставчик

Забележка: В цените не са включени: цена за пренос през газопреносната мрежа, акциз и данък върху добавената стойност

Натисни тук

VIII. Цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителните мрежи


PDF документ Пределни цени за разпределение и снабдяване с природен газ - 286.21KB
PDF документ Цени при продажба на природен газ от крайни снабдители с включена цена на Обществения доставчик - 334.74KB
PDF документ Цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителните мрежи - 170.45KB